Les mil cares dels Jardins de Cap Roig

Els Jardins de Cap Roig van ser creats per el matrimoni Woevodsky el 1927. És un espai de gran bellesa, situat al bell mig de la Costa Brava, on es combina la botànica, la història, el paistage i l'art. Disposa de més de 1000 espècies vegetals provinents de totes les regions amb clima mediterrani del mòn. Un dels símbols més emblemàtics d'aquest espai és el castell construït amb la pedra ferruginosa de la zona.

La visita per escoles, de dues hores de durada, està formada per un itinerari teatralitzat d'1'5 hores i un taller al laboratori de 30 minuts. L'objectiu principal és donar a conèixer els Jardins de Cap Roig, des de diferents perspectives: la mirada botànica, la mirada històrica i la mirada paisatgística. La visita pot ser en català, castellà o anlgès.

Continguts generals de l’activitat:

-Origen i història dels Jardins de Cap Roig
-Biodiversitat: Identificació d’espècies, comunitats vegetals i criteris de classificació
-Definició i elements naturals i antròpics del paisatge
-Esdeveniments socioeconòmics i culturals del Baix Empordà
-Principals adaptacions de les plantes al clima mediterrani
-Interès, valoració i respecte per l'entorn natural


Competències curriculars treballades a l’activitat:

-Plantejar - se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
-Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
-Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
-Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Objectius específics de l'activitat:

-Oferir a l'alumnat una mirada global dels Jardins de Cap Roig
-Possibilitar als alumnes el canvi de perspectives sobre un mateix fenomen
-Entendre els jardins botànics com a sistemes comp ostos per diferents elements que interaccionen entre ells

Seqüència de l’activitat (2 hores):

1. Benvinguda i presentacions
2. Com veus Cap Roig? Exploració d'idees prèvies (15 min)
3. Les cares de Cap Roig.
Introducció de continguts (75 min)
Les diferents mirades de Cap Roig amb la Dorothy (5 min)
Exploració i descoberta d'alguns espais dels Jardins (40 min)
El repte de la Dorothy: al laboratori (30 min)
4. S'aixeca el teló! Compartim els Jardins que hem vist (25 min)
5. Tancament de l’activitat i comiat (5 min)

Pàgina web Jardins de Cap Roig: https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/jardines-de-cap-roig/informacion-general
Visita guiada als Jardins de Cap Roig: Itinerari de 2 hores, on es descobriran els espais més emblemàtics del jardí, des d'una mirada botànica, històrica i paisatgística.
Última actualització: 12/02/2018
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Artesania, Coneixement del medi i Biologia, Geologia, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA