El canvi climàtic i les tortugues marines

Com pot afectar el canvi climàtic a les poblacions de tortugues marines? En aquesta activitat l'alumnat analitzarà un estudi científic sobre les conseqüències del canvi climàtic en la població de tortugues marines, com si fos un investigador, i haurà d'interpretar els resultats obtinguts per donar resposta a la pregunta plantejada. A més a més es farà una visita guiada per conèixer les instal·lacions del CRAM.


RELACIONS CURRICULARS:

· Debat sobre la relació entre activitat humana, escalfament global i canvi climàtic. Identificació de les causes naturals i antròpiques. Diferenciació entre evidències, teories i possibles escenaris. Aplicació de l'anàlisi de dades i representacions gràfiques a l'estudi de l'evolució del clima.

· Identificació i anàlisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. Valoració dels efectes de la introducció d'espècies exògenes en els ecosistemes.

· Valoració de la importància del manteniment de la biodiversitat. Recerca d'informació d'espècies en perill d'extinció i accions per a la seva conservació. Reflexió i debat t d'algun problema ambiental global.


OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ACTIVITAT:

· Conèixer la repercussió del canvi climàtic en les tortugues marines.
· Analitzar i interpretar dades a partir d'un estudi científic.
· Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les problemàtiques que afecten la biodiversitat marina i l'impacte de les accions humanes.


MATERIALS RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT:

Guia didàctica de l'activitat (s'envia quan es formalitza la reserva).
Visita guiada i taller per investigar la repercussió del canvi climàtic a la vida marina
Última actualització: 08/02/18
Fitxa tècnica
ESCOLAR
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA