La pesca mundial dels taurons

Quines són les principals raons per a la sobrepesca de taurons? Com es pesquen i on? Quins són els països que fan més captures de taurons? Com se'n regula la pesca? A través de la visita guiada a l'exposició «A favor dels taurons, un mar d'esperança» i d'un taller, l'alumnat podrà donar resposta a aquestes preguntes, a partir d'un estudi sobre la pesca de taurons en tot el món. Analitzaran dades, identificaran espècies i construiran entre tots un mapa que mostrarà on té lloc la pesca dels taurons i quines flotes ho realitzen. A partir de tota la informació elaboraran unes conclusions que els permetran comprendre la problemàtica de la pesca mundial de taurons.


RELACIONS CURRICULARS:

· Defensa i cura de l'entorn, coneixent les repercussions que tenen a nivell global les formes de vida i la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i d'estratègies de consum responsable.

· Identificació i anàlisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. Valoració dels efectes de la introducció d'espècies exògenes en els ecosistemes.

· Caracterització del concepte de gestió ambiental. Valoració de les conseqüències de les accions humanes sobre el medi ambient. Identificació de diferents postures ideològiques davant dels problemes ambientals. Relació entre creixement econòmic i problemes ambientals: comparació entre el conservacionisme i el desenvolupament sostenible.

· Valoració de la importància del manteniment de la biodiversitat. Recerca d'informació d'espècies en perill d'extinció i accions per a la seva conservació. Reflexió i debat t d'algun problema ambiental global.


OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ACTIVITAT:

· Conèixer les principals amenaces per a la conservació de les poblacions de taurons.
· Analitzar dades per interpretar les repercussions mediambientals de la pesca de taurons.
· Reflexionar sobre les possibles solucions per a la protecció dels taurons.


MATERIALS RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT:

Guia didàctica de l'activitat (s'envia quan es formalitza la reserva)
Visita guiada i taller per conèixer la problemàtica sobre la pesca de taurons
Última actualització: 08/02/18
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA