La contaminació al Mediterrani

Quin és l'abast de la contaminació per residus a la nostra platja? Quines repercussions té en la fauna marina? Com es fa un estudi de camp sobre la contaminació al nostre litoral?
Durant aquesta activitat l'alumnat haurà de realitzar un treball científic a partir d'un estudi de camp. Es fa una presentació de la problemàtica, a continuació l'alumnat es desplaçarà a la platja, on es realitzarà un mostreig amb l'objectiu de definir on i quins residus s'acumulen a la sorra i, es retornarà a l'aula on es posaran en comú els resultats obtinguts i s'extrapolaran els valors a tot el litoral català. L'activitat conclourà amb una reflexió sobre l'impacte que la contaminació té en la vida marina i les actuacions que es fan i es poden fer, per minimitzar aquests efectes.


RELACIONS CURRICULARS:

· Disseny d'investigacions per validar hipòtesis, que comportin controlar variables.

· Definició del concepte d'impacte ambiental. Caracterització d'alguns impactes ambientals a diferents escales.

· Caracterització del concepte de gestió ambiental. Valoració de les conseqüències de les accions humanes sobre el medi ambient. Identificació de diferents postures ideològiques davant dels problemes ambientals. Relació entre creixement econòmic i problemes ambientals: comparació entre el conservacionisme i el desenvolupament sostenible.


OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ACTIVITAT:

· Quantificar la importància de la contaminació per residus sobre el litoral tot reforçant la metodologia científica en el treball de camp.
· Identificar els principals agents contaminants del medi marí i el seu origen. · Analitzar les causes i les conseqüències de la contaminació al medi marí. · Reflexionar sobre les actuacions que podem fer com a ciutadans per a la conservació del medi marí.


MATERIALS RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT:

Guia didàctica de l'activitat (s'envia quan es formalitza la reserva).
Visita guiada al CRAM i estudi de camp a la platja del Prat per provocar una reflexió sobre l'impacte de la contaminació en la vida marina.
Última actualització: 08/02/18
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA