Compra peix amb el cap

Com podem afavorir una consum responsable de peix? Com l'han pescat? Es pot pescar de tot? L'etiquetatge és correcte?

A partir d'un joc de simulació descobrirem en què ens hem de fixar a l'hora d'anar a comprar, analitzarem quines arts de pesca són sostenibles amb el medi, el tipus de captures (talles mínimes i espècies protegides) i l'etiquetatge incorrecte. Finalment reflexionarem sobre com fer una compra respectuosa amb el medi. L'activitat també ens permetrà conèixer, a través de la vista a les instal·lacions, el compromís del CRAM per afavorir la pesca sostenible.


RELACIONS CURRICULARS:

· Valoració d'actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

· Defensa i cura de l'entorn, valorant les repercussions que té a nivell global la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i estratègies de consum responsable.


OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ACTIVITAT:

· Conèixer les principals conseqüències de la pesca insostenible per a l'equilibri en la vida marina.
· Analitzar diferents situacions de pesca i proposar mesures per afavorir una pesca i una compra sostenibles.
· Desenvolupar el pensament crític per fer una bona compra al mercat tenint cura de la conservació del medi marí.


MATERIALS RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT:

Guia didàctica de l'activitat (s'envia quan es formalitza la reserva)
Visita guiada i taller per analitzar els avantatges d'una pesca i d'una compra sostenibles
Última actualització: 06/02/18
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CS
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA