Un mar d'esperança

Per conèixer el fons del nostre mar, els nens i nenes acompanyaran una família de vells marins, la foca del mar Mediterrani, a través d'un conte animat que els permetrà de descobrir quins animals viuen al fons del mar i conèixer quines són les seves principals amenaces. A partir del que hagin vist i descobert, faran un joc en què els nens i nenes hauran de construir el mar que desitjarien tenir i reflexionaran sobre com són i on viuen els diversos animals, i què poden fer ells per mantenir la gran diversitat marina.


RELACIONS CURRICULARS:

· Exploració d'algun aspecte de l'entorn a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.

· Observació a ull nu d'un organisme en el seu medi natural o reproduint el medi a l'aula. Identificació i determinació d'animals i plantes de l'entorn segons diferents criteris observables. Valoració de la responsabilitat envers els animals domèstics i plantes.

· Identificació de les característiques i comportaments d'animals i plantes per adaptar-se al medi.


OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ACTIVITAT:

Identificar la biodiversitat marina com una riquesa del fons marí. Analitzar algunes de les amenaces per a la vida d'alguns animals marins i quines en són les causes. Sensibilitzar l'alumnat sobre les actuacions que poden fer per ajudar a conservar la biodiversitat marina..


MATERIALS RELACIONATS AMB L'ACTIVITAT:

Guia didàctica de l'activitat (s'envia quan es formalitza la reserva).

Visita guiada i taller per descobrir la vida al fons del mar, les amenaces per a la biodiversitat marina i les actuacions per a la seva conservació.
Última actualització: 05/02/18
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA