Espècies invasores

S’explica el concepte de espècie autòctona i invasora i com arriben les espècies invasores a casa nostra.. Es treballen les causes i els greus problemes que comporten per algunes espècies autòctones , fins i tot de caire sanitari. S’analitza les mesures que s’han de prendre per al seu control.
Es treballa amb materials diversos elaborats per el Departament d’Educació, que els alumnes utilitzaran per arriba a les conclusions correctes.
Recomanada per alumnes de 5è i 6è de Primària.S’explica el concepte de espècie autòctona i invasora i com arriben les espècies invasores a casa nostra i es treballen les causes i els greus problemes
Última actualització: 30/10/2017
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CM
CS
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA