Màquines i mecanismes

Per aprendre com funcionen les màquines i els mecanismes (engranatges, politges, motors,...) la millor manera és construir-los amb les pròpies mans i provar-los.
Practiquem els mecanismes simples, i construim màquines complexes que els utilitzen, per entendre el seu funcionament.
Última actualització: 05/12/19
Fitxa tècnica
CS
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Formació professorat i families, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Física, Informàtica, telecomunicacions i robòtica, Tecnologia i industria, Matemàtiques, Formació professorat
Temàtica
#escolar, #STEM
ODS
Entre 1 i 2h
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA