El riu és viu!

S’expliquen els diferents aspectes d’un ecosistema fluvial des del seu naixement fins a la desembocadura i com es determina la seva qualitat ecològica utilitzant els animals que hi viuen (macroinvertebrats) com a bioindicadors.

Aspectes tractats: paràmetres físics del riu, trams del riu, vegetació de ribera, fauna, bioindicadors, índex biòtics i qualitat ecològica de l’aigua.

Lloc de l’excursió: riera de Santa fe del Montseny, riu Congost, riera de Martinet, riu Ripoll o altres indrets a convenir.
Última actualització: 29/05/2017
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CM
CS
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Física, Geologia, Química, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Març, Abril, Maig, Juny, Setembre, Octubre, Novembre
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA