Xarrem del Canvi climàtic?

Es tracta el tema del canvi climàtic. Què és, quines són les seves causes, quin paper hi tenen les activitats humanes, quines conseqüències es preveuen i quines mesures podem adoptar per tal d’adaptar-nos-hi o mitigar-ne els efectes.

Aspectes tractats: clima, efecte hivernacle, gasos d’efecte hivernacle, contaminació, combustibles fòssils, estratègies d’adaptació i mitigació.

Part teòrica: explicació sobre la problemàtica actual del canvi climàtic a escala mundial i com ens afecta a nosaltres a nivell local.

Part pràctica: farem el càlcul de les nostres emissions de CO2 i buscarem diferents solucions per tal de reduir-les.
Última actualització: 29/05/2017
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CS
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Conferència, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Física, Geologia, Química, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA