R4esidus

Es tracta el tema dels residus i les 4 erres (Repensar, Reduir, Reutilitzar i Reciclar). Es reflexiona sobre els hàbits de compra dels participants i la generació de residus i com es podria reduir les nostres bosses d’escombraries. També es tracta el tema del compostatge i la transformació de la matèria orgànica.

Aspectes tractats: generació de residus, consum responsable, reducció, reutilització i reciclatge, compostatge i descomponedors.

Part teòrica: breu explicació sobre la problemàtica actual de la generació de residus i la importància de les 4 erres.

Part pràctica: el joc dels residus; un joc multimèdia on, per equips, farem diferents proves per demostrar tots els coneixements adquirits.
Última actualització: 29/05/2017
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Conferència, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA