Eines usuari


VOLS PUBLICAR LA TEVA OFERTA EDUCATIVA?

“TIBIMATES” a CREATIBI

De manera pràctica i motivadora l’alumnat interioritza els conceptes i continguts de l’àrea de matemàtiques a partir d’exemples de la vida real, amb el material i la metolodologia de LEGO® Education.
Els alumnes poden modelar solucions per aprendre de:
– Números: entendre les operacions com la suma, la resta, la multiplicació i la divisió; l’ordenació de números enters, decimals i fraccions; la descomposició i l’arrodoniment…
– Mesura: identificar les unitats del sistema mètric de longitud, capacitat, massa, superfície, volum; estimació de mesures escollint la unitat més adequada; comparació i ordenació…
– Geometria: conceptes de perímetre i superfície; descomposició de figures en altres més senzilles; identificació i nom dels polígons en funció del número de costats; conceptes com vèrtex, cara i aresta, …
– Processos, mètodes i actituds en matemàtiques: analitzar i entendre l’enunciat dels problemes; fer servir estratègies heurístiques; raonar en la resolució de problemes, …
– Estadística i probabilitat: recollida i classificació de dades qualitatives i quantitatives; construcció de taules de freqüència, …

L’experiència es pot complementar amb un passeig pel Camí del Cel i la visita al Museu d’Autòmats del Parc d’Atraccions del TIBIDABO.

L’alumnat es motiva, construeix i practica les competències matemàtiques i la resolució de problemes d’una forma divertida amb el material i la metolodologia de LEGO® Education.

Dóna’ns la teva opinió!


FITXA TÈCNICA

  • ci

Àrees de coneixement

  • Educació cívica, en valors i per la pau
  • Llengua i comunicació
  • Matemàtiques

Competències bàsiques

  • Pensar i comunicar
  • Competència artística i cultural
  • Raonament matemàtic
  • Aprendre a aprendre
  • Autonomia i iniciativa personal
  • Coneixement i interacció amb el món físic
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
Dll Dt Dc Dj Dv ( L'activitat té una durada de 90 minuts (horaris disponibles de 9h a 16.30h) )
26
146€ / Grupo
Fora del centre escolar espai interior

CONTACTE

Entitat: CREATIBI

Adreça: Parc d'atraccions del Tibidabo. Plaça Tibidabo, 3-4, 08035 Barcelona

Mapa: Clica aquí

Enllaç: www.creatibi.cat

Telèfon: 628.198.327 - Júlia Güell

Email: info@creatibi.cat