Eines usuari


VOLS PUBLICAR LA TEVA OFERTA EDUCATIVA?

“Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats” (Convocatòria)

Es convoquen per a la seva concessió en règim de concurrència competitiva, ajudes per a un màxim de 96 grups de centres educatius espanyols, compostos per 20 a 25 alumnes i 2 professors, per a la participació en l’activitat de recuperació i utilització educativa de pobles abandonats a Granadilla (Càceres) i Umbralejo {Guadalajara), durant 14 torns, compresos entre el 7 de maig al 17 de juny i del 24 de setembre al 18 de novembre de 2017 i a Búbal (Osca) 13 torns compresos entre el 14 de maig i el 17 de juny i del 24 de setembre al 18 novembre 2017.

L’oferta de places d’alumnes disponibles per setmana es distribueix de la següent manera: Búbal SO (equivalent a 2 grups), Granadilla: 7S (equivalent a 3 grups) i Umbralejo: SO (equivalent a 2 grups).

Els torns setmanals són de set dies de diumenge tarda a dissabte matí

S’atendran les despeses de desenvolupament del programa inclòs l’assegurança de accidentes i responsabilitat civil per a l’alumnat i personal organitzador a través d’una encomana de gestió amb empresa considerada mitjà propi instrumental de l’Administració.
Els alumnes que reunint els requisits exigits, desitgin participar a les activitats convocades, hauran de formular la seva sol·licitud a través del formulari d’inscripció que serà accessible per via telemát¡ca a través de la seu electrónica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport httpss://sede.educacion.gob.es, secció “Trámites y Servicios”. Per cumplimentar la sol·licitud telemàtica i adjuntar la documentació preceptiva en format informàtic, es procedirà de la manera següent:

a) Si es posseeix el DNI electrònic o un certificat electrònic d’una altra autoritat de certificació reconeguda, pot completar el procés de registre de la sol·licitud a través de la via electrònica disponible.

b) En cas contrari, a través de l’aplicació informàtica s’obtindrà un imprès oficial de la sol·licitud en suport paper per tal de, un cop signat, pugui presentar al registre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (c / Los Madrazo , 15-17, 28014 Madrid).

Des del dia següent a la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat fins al 12 d’abril de 2017.

Podran participar en aquesta convocatòria:
– 3r i 4rt d’Ensenyament Secundari Obligatori i Formació Professional Bàsica
– Formació Professional de Grau Mitjà i Batxillerat,

Material complementari

Dóna’ns la teva opinió!


FITXA TÈCNICA

  • eso2c
  • btx
  • cf

Àrees de coneixement

  • Història, cultura i patrimoni
  • Educació cívica, en valors i per la pau
  • Tutoria i convivència

Competències bàsiques

  • Pensar i comunicar
  • Autonomia i iniciativa personal
  • Competència social i ciutadana
Setembre Octubre Novembre Maig Juny
Dll Dt Dc Dj Dv
25
Activitat gratuïta
Fora del centre escolar espai exterior

CONTACTE

Entitat:

Adreça: Granadilla, Umbralejo i Búbal

Enllaç: https://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/340088

Telèfon:

Email: