Visita al Conjunt Episcopal de Vic (batxillerat)

La visita al Conjunt Episcopal de Vic per Batxillerat és la mateixa que per secundària però aprofundint en la Il·lustració com a període històric i artístic i en la Guerra del Francès tant a nivell espanyol com a nivell local i el paper rellevant que va tenir el Bisbe Veyan.

És un recorregut majoritàriament històric, que repassa el conjunt Episcopal a través de les fonts documentals. L’alumne serà l’encarregat d’interpretar aquestes fonts documentals i comentar-les generant hipòtesis de manera que entre tots creem la història d’aquest conjunt.

En el cas de Batxillerat, tot i que s'explicarà la figura del Bisbe Veyan, en motiu del seu aniversari, partiran del personatge concret per extrapolar-ho a la situació espanyola i europea que és el que a nivell curricular hauran treballat.
Visita guiada i dinamitzada pel Conjunt Episcopal i la Catedral de Vic. S'aprofundirà en la Il·lustració com a període històric i artístic i en la Guerra del Francès.
Última actualització: 24/02/17
Fitxa tècnica
ESCOLAR
BTX
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Història, cultura i patrimoni, Ètica, filosofia i debat, Espiritualitat
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Contacte
CONTACTA