Fam al món vs. Sobirania alimentària

Taller dinamitzat on s’introdueixen i treballen conceptes tècnics de Sobirania Alimentària, tipus d’agricultura i sistemes agrícoles, i de gènere a través de materials audiovisuals i el treball en petit grup. Es finalitza l’activitat amb un rol-playing on els joves podran empatitzar amb els diferents actors d’un conflicte socioambiental enfocat amb perspectiva de gènere.
Taller dinamitzat on es treballaran conceptes de Sobirania Alimentària i s'estudiarà la fam el món. S'introdueix el tema amb petits vídeos i s'acaba amb un rol-playing per consolidar els conceptes.
Última actualització: 23/02/2017
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Tecnologia i industria, Història, cultura i patrimoni, Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA