TALLER ASSISTIT AMB GOS PER ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

En aquest taller creem espais educatius-terapèutics per a què els alumnes amb qualsevol tipus de discapacitat (visual, auditiva, llenguatge, física, intel·lectual o trastorn psíquic) puguin desenvolupar-se de la manera més autònoma possible mitjançant el vincle que es crea amb un animal.
Tenim un ampli ventall de tallers adaptats a les necessitats bàsiques de cada alumne.
En aquest taller creem espais educatius-terapèutics per a què els alumnes amb qualsevol tipus de discapacitat (visual, auditiva, llenguatge, física, intel·lectual o trastorn psíquic)
Última actualització: 08/11/2016
Fitxa tècnica
EE
ESCOLAR
Tipus d'activitat
Granja-escola / nucli zoologic, Jornada lúdica, Projectes de llarga durada, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Bullying, Coneixement del medi i Biologia, Educació cívica, en valors i per la pau, Tutoria i convivència
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA